Tájékoztatás vezetői saját részvény tranzakcióról

150 150 Autowallis

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 28/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.

Szabó Barnabás, a Társaság Igazgatósága elnökének 100%-os tulajdonában lévő AWM Pénzügyi Holding Zrt. 2016. december 7-én 423 db “ALTERA törzsrészvény”-t (ISIN: HU0000115308) vásárolt tőzsdén kívüli ügylet keretében.

A tranzakció lezárultát követően

Az AWM Pénzügyi Holding Zrt.:
625 db, ALTERA “A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvénnyel, 2.225 db, ALTERA “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvénnyel, 453 db, ALTERA “C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik.