Tájékoztatás – saját részvények

1024 445 Autowallis

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja tisztelt befektetőit a 2020. július 2. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásra hivatkozva az alábbiakról:

A Társaság által a DC-INI Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött részvény adásvételi szerződés alapján 8 589 503 darab HU0000164504 ISIN kódú AutoWallis törzsrészvény a KELER Zrt. által megkeletkeztetésre került és a mai napon jóváírásra került a Társaság értékpapír-számláján.

 A Társaság teljes sajátrészvény állománya: 8 589 503 db AutoWallis törzsrészvény.