Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága

519 300 Autowallis

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő̋ Részvénytársaság (1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján a 2020. szeptember 30-i állapot szerint:

 A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Darabszám Össznévérték (Ft)
„C” sorozat (törzsrészvény) 12,50 Ft 297 762 626 db 3 722 032 825 Ft
Alaptőke összesen: 3 722 032 825 Ft

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

 

Részvénysorozat

 

Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények száma Szavazati jog (részvény/db) Összes szavazati jog Saját részvények száma
„C” sorozat

(törzsrészvény)

297 762 626 db 297 762 626 db 1 297 762 626 8 589 503 db

 

 

AutoWallis Nyrt.