Rendkívüli közlemény

555 400 Autowallis

H-PJ-III-26/2019. számú határozat

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-047350) (Kibocsátó) feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

Az MNB megtiltja a Kibocsátó számára, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt – a bennfentes információ késleltetését követő nyilvános közzététellel kapcsolatos – az MNB-vel szemben teljesítendő értesítési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megismételje.

A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.

***

Budapest, 2019. december 05.

 

Közlemény