Kötvények regisztrációja és nyilatkozat nyelvhasználatról

1024 683 Autowallis

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy a BÉT Zrt. a Társaság AutoWallis NKP Kötvény 2030/I. elnevezésű, 3.000.000.000 forint össznévértékű értékpapírját 2020. szeptember 30. napján kelt, 42/XBond/2020. számú határozatával, 2020. október 2. napjával az XBond Értékpapírlistán regisztrálja.

Ennek keretében értesíti befektetőit, hogy – összhangban a Budapesti Értéktőzsde XBond Általános Üzletszabályzatával – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által elfogadott nyelvek közül

magyar és angol nyelven

tesz eleget valamennyi, a hatályos jogszabályok, illetve a Budapesti Értéktőzsde szabályzatai alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének.

A mai napon közzétételre került továbbá: Információs dokumentum az AutoWallis Nyrt. mint kibocsátó által kibocsátott AutoWallis NKP Kötvény 2030/I. elnevezésű kötvény regisztrációjához