Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 – Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján, és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Társaság Közzétételi Szabályzata alapján, közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Befektetőit és a tőzsdei közvéleményt.

Az ALTERA Nyrt. 2016.04.28-i közzétételében tájékoztatást adott ki, hogy a Társaság előrehaladott tárgyalásokat folytat egy nagy értékű budapesti kereskedelmi ingatlan megvásárlása kapcsán. Az ALTERA ezt követően lefolytatta az ingatlan jogi és pénzügyi átvilágítását, a Felek között indikatív megállapodás aláírására került sor.

Ezt követően az eladó fél külföldi tulajdonosa sajnálatos módon nem hagyta jóvá az eladó fél magyar menedzsmentjével megállapodott feltételeket, így az eladó elállt a megállapodástól.

Az ALTERA Nyrt. továbbra is kapcsolatban áll az eladóval, és megfelelő feltételek esetén nyitott a tárgyalások újrakezdésére, folytatására, ugyanakkor jelenleg a maga részéről azokat lezártnak tekinti.

Amennyiben a fentiekben változás állna be, az ALTERA a további információkról az eddigieknek megfelelően tájékoztatni fogja tisztelt Részvényeseit.