BVPS közlés megszüntetése

150 150 Autowallis

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 – Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján, és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Társaság Közzétételi Szabályzata alapján, közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Befektetőit és a tőzsdei közvéleményt.

Az ALTERA Nyrt. igazgatósága 2016. október 21-i testületi ülése alkalmával akként döntött, hogy – tekintettel a fennmaradt Buda-Cash kintlévőség megtérülésének időbeni és összegszerű bizonytalanságára, – a Társaság a továbbiakban nem teszi közzé a Társaság havi BVPS adatát.