Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

150 150 Autowallis

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő̋ Részvénytársaság (1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján a 2019. szeptember 30-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

 Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Darabszám Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (szavazatelsőbbségi részvény) 12,50 Ft     200 000 db     2 500 000 Ft
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 12,50 Ft     200 000 db     2 500 000 Ft
„C” sorozat (törzsrészvény) 12,50 Ft 270 261 400 db 3 378 267 500 Ft
Alaptőke összesen:   270 661 400 db 3 383 267 500 Ft

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

 Részvény- sorozat

 

Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények Szavazati jog (részvény/db) Összes szavazati jog Saját részvények száma
„A” sorozat (szavazatelsőbbségi részvény) 200 000 db 200 000 db 1* 200 000 0 db
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) 200 000 db 200 000 db 1* 200 000 0 db
„C” sorozat

(törzsrészvény)

270 261 400 db 270 261 400 db 1 270 261 400 0 db
Összesen: 270 661 400 db 270 661 400 db 1 270 661 400 0 db

 

* A 7/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat szerint a „B” osztalékelsőbbségi részvénysorozat részvényeseinek fizetendő̋ osztalékfizetés mértéke elérte az Alapszabály 7.5 pontjában meghatározott Osztalékelsőbbségi Mértéket, melynek következtében a későbbi Közgyűléseken határozat a Társaság szavazatelsőbbségi jogot biztosító „A” sorozatba tartozó szavazatelsőbbségi részvények külön igenlő̋ szavazata hiányában is hozható. Az elsőbbségi részvénysorozatok elsőbbségi jogosultságai a 2019.április 30-i Közgyűlés napjával megszűntek.